AUSTRALIA I OCEANIA

BIOTOPY ŚWIATA – AUSTRALIA I OCEANIA

A

ustralia jest najmniejszym z kontynentów. Wraz z Nowa Zelandią, Nową Gwineą i szeregiem mniejszych wsyp Oceanu Spokojnego położona jest na półkuli wschodniej i półkuli południowej. Obszar Oceanii leży w sferze aktywnej sejsmicznie, wiele wysp ma pochodzenie wulkaniczne.
Na wschodzie Australii rozciągają się Wielkie Góry Wododziałowe, centrum kontynentu zajmuje Nizina Środkowoaustralijska, a na zachodzie Wyżyna Zachodnioaustralijska. W ukształtowaniu większości wysp, w tym Nowej Zelandii i Nowej Gwinei dominują tereny górzyste.
Ze względu na położenie występują tu klimaty ciepłe, zazwyczaj o dużej sumie opadów, tylko w centrum Australii występuje klimat podzwrotnikowy kontynentalny suchy, spowodowany izolacyjnym działaniem gór.

Roślinność Australii obfituje w gatunki endemiczne, między innymi liczne odmiany eukaliptusów i akacji. Wnętrze kontynentu zajmują pustynie oraz półpustynie ze słonoroślami i kolczastymi krzewinkami, np.: karłowate akacje, eukaliptusy, kazuaryny, łobody, tworzące tzw. skrub. Na północ od pustyń rozciągają się stepy, które następnie przechodzą w sawanny, a te w lasy monsunowe. Na obszarach o dużych opadach rosną wiecznie zielone lasy podrównikowe (figowce, palmy, liany i epifity), a na wybrzeżach północnych lasy namorzynowe. W górach występują lasy wiecznie zielone z udziałem buka południowego i drzew iglastych (np. araukarii). Na wyspach Oceanii dominują lasy równikowe i podrównikowe, z wyjątkiem wysp koralowych, które maja bardzo skąpa roślinność, składającą się głównie z palm kokosowych i krzewów.

AUSTRALIA JEST KONTYNENTEM O BARDZO SKĄPYCH ZASOBACH WODY SŁODKIEJ, ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPUJĄCE TU OKRESOWE SUSZE. NIEKTÓRE Z WYSP OCEANII W OGÓLE NIE POSIADAJĄ WODY SŁODKIEJ. NAJLEPIEJ ROZWINIĘTĄ SIEĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH POSIADAJĄ NOWA ZELANDIA I NOWA GWINEA.

RZEKI I WODY PŁYNĄCE
Największym systemem rzecznym Australii jest Murray–Darling. Ze względu na odizolowanie kontynentu ilość gatunków wyb słodkowodnych jest mała w porównaniu z ilością gatunków występujących w podobnej wielkości rzekach na innych kontynentach. Dominują tu ryby z rodziny tęczankowatych, które występują również w Nowej Gwinei.
Duża część rzek australijskich ma charakter okresowy lub epizodyczny i nazywane są tutaj creek.
Na wyspach kontynentalnych takich jak Nowa Zelandia sieć wodna jest gęsta i składa się głównie z krótkich i bystrych rzek o wysokim stanie wód.

Najczęściej odtwarzane biotopy rzeczne Australii i Oceanii to:
Australijska rzeka
Reprezentuje dolny bieg dużych rzek australijskich. Nurt nie powinien być zbyt silny.
Podłoże: piasek, żwir, łupki
Parametry wody: pH 6,0-7,0, temperatura 25-28 stopni Celsjusza, woda dość przejrzysta
Rośliny: nurzańce, zwartki, lileopsisy, żabienice, karłowate strzałki
Ryby: tęczanki i babki
Do wystroju użyć można kamieni, kawałków łupka, kawałków drewna tekowego,
Oświetlenie dowolne.

Potok Nowej Gwinei
Podłoże: piasek, kamienie
Parametry wody: pH 6,5-7,1, temperatura 24-26 stopni Celsjusza, woda przejrzysta, nurt średnio silny
Rośliny: niezbyt dużo, pojedyncze nurzańce
Ryby: tęczanki, modrooki
Jako aranżacji użyć można kamieni (otoczaków) i kawałków drewna.
Oświetlenie powinno być dość jasne.

JEZIORA I WODY STOJĄCE
W Australii występuje bardzo mało jezior a większość istniejących charakteryzuje się dużym zasoleniem. Występują tu tez jeziora okresowe, takie jak Eyre, które gdy zostaje zasilone wodami- staje się największym jeziorem Australii.
Nieco lepiej wygląda sytuacja na największych wyspach Oceanii. Na wyspach Nowej Zelandii znajduje się sporo jezior, wśród których największe jest jezioro Taupo, a najgłębsze- jezioro Hauroko. Bardzo ciekawym jeziorem wulkanicznym jest Blue Lake, które uważane jest za najczystsze jezioro świata- przejrzystość wody wynosi tutaj ponad 70 m, co równa się przejrzystości wody destylowanej. Jeziora Nowej Zelandii są bardzo malownicze i mają wyjątkowo przejrzystą wodę, jednak zarybienie ich obcymi gatunkami (głównie pstrągami) spowodowało naruszenie równowagi ekosystemu.
Nowa Gwinea również obfituje w jeziora kraterowe, oraz zbiorniki wodne i bagna powstałe wskutek sezonowego wylewania przez rzeki.


Poniżej znajdziecie Państwo film przedstawiający aranżacje akwarium imitującą biotop Australii i Oceanii.

PRZECZYTAJ POZOSTAŁE ARTYKUŁY NA TEMAT BIOTOPÓW.

AMERYKA POŁUDNIOWA

Artykuł opisujący biotopy w Ameryce Południowej.

AMERYKA PÓŁNOCNA

Artykuł opisujący biotopy w Ameryce Północnej.

AZJA

Artykuł opisujący biotopy w Azji.

EUROPA

Artykuł opisujący biotopy w Europie.