Choroby ryb akwariowych

 

Choroby ryb akwariowych (diagnoza i leczenie)Jak wszystkie żywe stworzenia- ryby akwariowe narażone są na wiele chorób, które w skrajnych przypadkach doprowadzić mogą do znacznej redukcji obsady zbiornika. Pomimo, że istnieje wiele czynników chorobotwórczych, najczęściej występującymi przyczynami problemów zdrowotnych ryb są niewłaściwe warunki hodowli, na które składają się: parametry fizykochemiczne wody, gęstość zarybienia akwarium oraz dieta. Dotyczy to szczególnie początkujących akwarystów, którzy nie mają jeszcze odpowiedniej wiedzy albo podchodzą niefrasobliwie do zaleceń dotyczących zapewnienia rybom warunków typowych dla gatunku. Bardzo istotnym elementem wywołującym choroby ryb akwariowych lub sprzyjającym ich wystąpieniu może być również stres spowodowany nieodpowiednim transportem, nadmiernym oświetleniem czy jakąkolwiek nagłą zmianą w środowisku. Wielu zachorowań można zatem uniknąć dbając o ryby we właściwy sposób i zabezpieczając wszystkie ich potrzeby.

Poza czynnikami środowiskowymi ryby narażone są również na działanie patogenów, które mogą zastać wprowadzone do akwarium wraz z zarażonymi osobnikami (często bezobjawowymi nosicielami), pochodzącą z niepewnego źródła karmą, roślinami lub podłożem. Do tego typu czynników chorobotwórczych zaliczyć można wszystkie bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby. Większość z nich wywołuje choroby przede wszystkim u osobników osłabionych na skutek niewłaściwych warunków panujących w zbiorniku lub źle zbilansowanej diety, dlatego odpowiednia dbałość i wiedza na temat trzymanych gatunków jest podstawą i koniecznym warunkiem udanej hodowli. Równie istotne jest wdrożenie „akwarystycznego BHP”, którego przestrzeganie pozwala zminimalizować ryzyko wprowadzenia do zbiornika niepożądanych gości, jakimi są chorobotwórcze bakterie, wirusy, pasożyty czy grzyby.

Leczenie ryb akwariowych Grafika przedstawiająca główne objawy chorobowe u ryb akwariowych

Aby ustrzec ryby przed chorobami, należy zatem pamiętać, aby:
– nie wprowadzać do zbiornika ryb i roślin nieznanego pochodzenia
– dla nowych ryb i roślin bezwzględnie stosować kwarantannę
– wszystkie elementy dekoracyjne oraz podłoże przed wprowadzeniem do akwarium dokładnie zdezynfekować
– nie karmić ryb żywym pokarmem z niepewnego źródła lub przed podaniem zastosować odpowiednie zabiegi mające na celu wyeliminowanie zagrożeń
– dokładnie zapoznać się z wymaganiami hodowanych gatunków
– starannie dopierać bytujące razem gatunki pod względem wymagań środowiskowych i stylu życia
– dobrze kalkulować gęstość obsady, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na ruch oraz na tlen
– bez ważnego powodu nie wprowadzać nagłych zmian, które mogą wywołać stres


Martwica płetwMartwica płetw

Poniżej przedstawiono najczęściej występujące choroby ryb akwariowych podzielone ze względu na czynniki, które je wywołują. Opis każdej z chorób zawiera charakterystyczne objawy, elementy wywołujące zachorowanie oraz sposoby leczenia. Akwarysta nie znajdzie tutaj wszystkich możliwych, a jedynie najczęściej stosowane kuracje, które przynosiły pożądane efekty. Więcej informacji znaleźć można w podanej literaturze tematu lub skonsultować się z ichtiopatologiem, który z pewnością doradzi właściwe postępowanie w konkretnym przypadku. Ze względu na politykę portalu, w większości przypadków zrezygnowano z handlowych nazw leków oraz preparatów medycznych na rzecz nazw chemicznych substancji czynnych.

Zapraszamy do zapoznania się z chorobami ryb które na naszej stronie zostały podzielone w następujący sposób:

 – choroby ryb akwariowych wywołane niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi

– choroby powodowane nieprawidłowym żywieniem

– choroby wirusowe i bakteryjne ryb

– choroby grzybicze ryb

– choroby pasożytnicze ryb

 

Literatura tematu:
J. Antychowicz „Choroby ryb akwariowych”, Warszawa 1990.
R. Bednarczuk „Choroby słodkowodnych ryb akwariowych- praktyczny przewodnik”, Warszawa.
T. Nitecki „Zdrowy jak ryba- praktyczny poradnik profilaktyki i leczenia chorób słodkowodnych ryb akwariowych”, Poznań 2002.
A. Sieniawski „Jak zostać akwarystą”, Warszawa 2002.
H. Frey „Akwarium Słodkowodne”, Warszawa 1990.
J. Jakubowski, J. Ring „Ryby w akwarium”, Warszawa 1988.