Choroby ryb wywołane niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi

 

Przeziębienie

08 lut 2016, Posted by admin in Choroby ryb, Choroby wywołane niekorzystnymi czynnikami środowiska

Przeziębienie to zespół objawów wywołanych przebywaniem w wodzie o zbyt niskiej temperaturze. Ryby przebywające przez dłuższy czas w temperaturze tzw. minimalnej oraz niższej stają się podatne na choroby, między innymi pleśniawkę i mogą utracić zdolności rozrodcze. Dla niektórych gatunków dłuższe przebywanie w zbyt zimnej wodzie…

Przyducha

08 lut 2016, Posted by admin in Choroby ryb, Choroby wywołane niekorzystnymi czynnikami środowiska

Przyducha jest stanem niedotlenienia organizmu ryby na skutek zbyt małej zawartości tlenu w wodzie. Występuje najczęściej w zanieczyszczonych i zaniedbanych akwariach. Może być przyczyną zaburzeń rozwoju ikry, zahamowania rozwoju ryb, a nawet masowych śnięć. Źródła choroby i czynniki sprzyjające jej wystąpieniu Jedną z najczęstszych przyczyn…

Choroba zasadowa

08 lut 2016, Posted by admin in Choroby ryb, Choroby wywołane niekorzystnymi czynnikami środowiska

Choroba zasadowa jest wynikiem niekorzystnego wpływy wody o zbyt wysokim pH na ryby. Źródła choroby i czynniki sprzyjające jej wystąpieniu Najczęstszą przyczyną występowania choroby jest niewłaściwe, zbyt jaskrawe oświetlenie akwarium. Czynnikami sprzyjającymi wzrostowi stopnia zasadowości jest zbyt mała liczba ryb, niskie stężenie pH, dużo roślin…

Choroba gazowa

08 lut 2016, Posted by admin in Choroby ryb, Choroby wywołane niekorzystnymi czynnikami środowiska

Choroba gazowa – tak nazywa się zespół objawów występujących u ryb pod wpływem zmniejszenia się ciśnienia cząsteczkowego tlenu lub azotu po okresie przesycenia wody tymi gazami. Choroba gazowa występuje u wielu gatunków ryb. Przy braku szybkiej reakcji może spowodować masowe śnięcia. Źródła choroby i czynniki…