Nazwa: Giętkoząb wielkopłetwy

Nazwa łacińska: Synodontis eupterus

Rząd: Sumokształtne (Siluriformes)

Rodzina: Pierzastowąsowate (Mochokidae)

Pochodzenie: Afryka

Wielkość: 15- 20 cm

Usposobienie: Łagodne

Wielkość akwarium: > 300 kg

Temperatura wody: 22-27 °C

Parametry wody: Miękka do średnio twardej, pH 6.0- 7.5

Pokarm: Żywy, mrożony, suchy

Charakterystyka:
Giętkoząb wielkopłetwy jest gatunkiem szeroko rozpowszechnionym na terenie Afryki Północnej. Występuje między innymi dorzecze Białego Nilu, Czadu, Volty i Nigru. Zamieszkuje różne siedliska- preferuje cieki wodne o powolnym nurcie i mulistym podłożu, ale dostosowuje się też do bystrzejszych wód o piaszczystym lub kamienistym dnie.

Ryba ta w naturze dorasta nawet do 30 cm długości, egzemplarze hodowane w akwariach są zazwyczaj znacznie mniejsze i dorastają maksymalnie do długości 20 cm. Ma silnie wygrzbiecone ciało o niemal płaskiej linii brzucha. Cechą charakterystyczną są wyjątkowo duże i szerokie płetwy, a szczególnie płetwa grzbietowa o wydłużonych promieniach nie połączonych w całości błoną. Ciało dorosłych osobników ma barwę szarą lub zielonkawo- brązową z wyraźnymi , czarnymi kropkami, które pokrywają całe ciało wraz z płetwami. Młode giętkozęby wyglądają zupełnie inaczej- ich ciało pokrywa czarny wzór przypominający kocie pręgi. Zmiana ubarwienia ma miejsce, gdy ryba osiąga wielkość 4-10 cm.
Dymorfizm płciowy słabo zaznaczony- dojrzałe samice są znacznie krąglejsze i zazwyczaj większe od samców. Ryby osiągają dojrzałość płciową po 2 latach.

Giętkoząb wielkopłetwy jest rybą stadną, dlatego najlepiej trzymać 5-6 przedstawicieli tego gatunku. Osobniki trzymane pojedynczo mogą być agresywne w stosunku do innych współmieszkańców zbiornika. Nadaje się do akwarium towarzyskiego, szczególnie z innymi średniej wielkości afrykańskimi rybami, takimi jak pielęgnice (czerwieniaki, garbacz hełmiasty, barwniaki), mruki, trzciniaki i świeciki kongijskie. Lepiej unikać towarzystwa bardzo małych ryb, ponieważ mogą zostać zjedzone. Prowadzi nocny tryb życia i większość czasu spędza przy dnie, gdzie również żeruje. Potrafi być bardzo aktywny i hałaśliwy.

Wymaga dużego akwarium o długości minimum 120 cm, z dużą ilością kryjówek. Ponieważ ryby te są aktywne głównie nocą, światło nie powinno być zbyt intensywne, najlepiej rozproszone przez rośliny pływające. Aby móc obserwować naturalne zachowania giętkozębów, warto zamontować w zbiorniku niebieskie oświetlenie nocne. Jako podłoża najlepiej użyć piasku lub drobnego żwiru o zaokrąglonych krawędziach. Ze względu na to, że ryby lubią przekopywać podłoże- nie wszystkie rośliny są w stanie przeżyć w akwarium z giętkozębami. Najlepiej wybierać rośliny pływające, sadzone w doniczkach bądź wyjątkowo “twarde” gatunki. Jako dekoracji można użyć kamieni, korzeni i kawałków drewna. Mile widziane są również różnego rodzaju kryjówki, takie jak sztuczne groty czy ceramiczne rurki. Konieczna jest wydajna filtracja powodująca niewielki ruch wody, wskazane jest też intensywne napowietrzanie zbiornika. Akwarium należy też wyposażyć w szczelną pokrywę, bo ryby mogą wyskakiwać.

W naturalnym środowisku żywi się głównie larwami owadów i glonami. W akwarium jest mało wybredny i przyjmuje większość podawanych pokarmów- płatki, żywe, mrożone i suszone larwy owadów, a także spiruline i gotowane warzywa. Ryby najlepiej karmić wieczorem, po wyłączeniu głównego oświetlenia.

Rozmnażanie:
Brak informacji na temat udanego rozmnożenia w akwarium. W naturalnym środowisku rozmnaża się sezonowo na terenach zalewowych z dużą ilością kryjówek oraz pokarmu. Większość osobników znajdujących się w sprzedaży pochodzi z hodowli, gdzie do rozmnożenia wykorzystuje się hormony.

Ciekawostki:
Giętkoząb wielkopłetwy potrafi pływać pod powierzchnią do góry brzuchem. W ten sposób pobiera z powierzchni pokarm.

Galeria