Podstawy akwarystyki - cykl azotowy

 

Cykl azotowy w akwarium

14 sty 2016, Posted by admin in 2016, Artykuły

Cykl azotowy w akwarium – co to jest?

Informacje na temat cyklu azotowego w akwarium, który opiszemy poniżej, dla wielu osób mogą wydawać się nudne. Naszym zdaniem, zapoznanie się z nimi jest konieczne, by utrzymać zbiornik w dobrym stanie. Przemiany zachodzące w zbiorniku są określane jako cykl biologiczny, proces nitryfikacji lub syndrom nowego zbiornika. Wszystkie te nazwy odwołują się do jednego zjawiska – cyklu azotowego.

Cykl azotowy w akwarium polega na rozwijaniu się korzystnych bakterii, które pomagają w przemianach amoniaku do azotynów i następnie azotynów do azotanów, które są nieszkodliwe dla ryb, jeśli są w niewielkim stężeniu.

Podstawy cyklu azotowego
Proces usuwania szkodliwych związków w nowym akwarium trwa od 2 tygodni do nawet 2 miesięcy. Początkujący akwaryści bardzo często popełniają błąd, polegający na wpuszczaniu do akwarium ryb zaraz po założeniu zbiornika. Ponieważ nie ma w nim bakterii nitryfikacyjnych, ilość trujących związków błyskawicznie rośnie i może dojść do śmierci obsady.
Najlepszym sposobem na śledzenie cyklu azotowego jest zakup testów, które pozwolą sprawdzić poziom amoniaku, azotanów, azotynów i pH wody.

Etapy cyklu azotowego
Etap 1
Amoniak pojawia się w wodzie wraz z odchodami ryb i niezjedzonym pokarmem, albo kulturami służącymi do jego zaszczepiania. Odchody i nadmiar pożywienia zamieniają się w NH4 i NH3 – związki azotu różniące się ilością atomów wodoru. Amon (NH4) nie jest szkodliwy dla ryb, natomiast takie działanie ma NH3. To, jakie związki powstaną w akwarium, zależy od pH wody. Jeśli pH jest zasadowe, powstanie amon. Jeśli pH jest kwasowe, dojdzie do powstania amoniaku, dlatego warto monitorować także ten parametr wody.

Etap 2
Zaczynają rozwijać się beztlenowe bakterie Nitrosomonas, które utleniają amoniak w zbiorniku i go eliminują. Wielu osobom wydaje się, że filtr ma za zadanie mechaniczne oczyszczanie wody, ale to tylko jedna z jego funkcji. Znacznie ważniejsze jest to, że stanowi on siedlisko dla bakterii rozkładających amoniak. Z tego powodu, nie można myć wkładu filtra w gorącej wodzie (zaleca się płukanie w wodzie z akwarium), ani wyłączać filtra na dłużej niż 2 godziny. Produktem ubocznym tego procesu są azotyny, z którymi także musimy sobie poradzić. Są one tak samo trujące dla ryb, jak amoniak.

Etap 3
W zbiorku rozwijają się bakterie Nitrobacter, które zamieniają azotyny w azotany. Są one groźne dla ryb wtedy, gdy będą w dużym stężeniu. Najłatwiejszym sposobem na zmniejszenie ilości tych związków, jest częściowa podmiana wody. Warto regularnie sprawdzać ilość azotanów w wodzie i w razie potrzeby, dokonać podmiany wody. Bakterie Nitrobacter pojawiają się w zbiorniku samoczynnie, ale można przyśpieszyć ten proces, kupując odpowiednie kultury bakterii w sklepie akwarystycznym.
Gdy ilość amoniaku i azotynów w wodzie dochodzi do zera, a rośnie ilość azotanów, można do zbiornika wpuścić ryby akwariowe. Taki stan utrzymuje się przez cały czas w prawidłowo utrzymanym akwarium.

Cykl azotowy w akwarium
fot. Schemat cyklu azotowego w akwarium

Jak obniżyć poziom związków azotu w akwarium?
Sprawdzając regularnie poziom tych substancji! Aby to zrobić zaleca się kupić zestaw testów. Jeśli nie będziemy wiedzieć jaki jest poziom związków azotu, nie uda się nam go obniżyć.
Podmieniając wodę. Filtry akwariowe nie redukują azotanów, dlatego należy co tydzień wymienić około 10 – 25% wody.
Dobierając odpowiedni filtr. W akwariach często spotykamy się z małymi filtrami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, które nie są w stanie zapewnić odpowiedniej równowagi biologicznej. Lepszym rozwiązaniem jest zakup większego filtra i ewentualne zmniejszenie prędkości przepływu wody, jeśli powoduje on jej zbyt duży ruch. Najistotniejszą rolę w filtrze odgrywa powierzchnia mediów filtracyjnych i ich właściwości oraz wspomniana już jego wydajność (l/h).
Usuwając zanieczyszczenia z dna zbiornika – można do tego celu użyć odmulacza. Na bieżąco należy pozbywać się z akwarium martwych ryb i szczątków roślin, które rozkładając się będą zatruwały zbiornik.
Nie przerybiając akwarium – im więcej jest ryb, tym większe ryzyko, że w akwarium gwałtownie wzrośnie ilość szkodliwych substancji.
Sadząc rośliny oraz zapewniając im prawidłowe oświetlenie i warunki, dzięki czemu ilość związków azotu będzie malała.

Dodaj komentarz - wszystkie pola muszą zostać wypełnione