Nazwa: Garra flavatra - Panda Garra

Nazwa łacińska: Garra flavatra

Rząd: Karpiokształtne

Rodzina: Karpiowate (Cyprinidae)

Pochodzenie: Myanmar

Wielkość: do 7 cm

Usposobienie: łagodne

Wielkość akwarium: >100 l

Temperatura wody: 25-27°C

Parametry wody: pH 6,2-7,2 GH 5-17°dGH

Pokarm: suchy, mrożony - przewaga pokarmu roślinnego

Charakterystyka:
Garra flavatra posiada wydłużone, krępe ciało pokryte naprzemiennie ułożonymi żółtymi i brunatnymi pasami. Płe­twa ogo­nowa ryby jest czerwona. Gatunek ten jest bardzo łatwy do rozróżnienia dla akwarystów. Dymor­fizm pł­ciowy wystę­puje tylko w cza­sie tarła. U samców w okolicach skrzeli pojawia się wysypka tar­łowa a samice robią się nie­znacz­nie grub­sze.

W akwa­rium należy hodo­wać stadko ryb (4-5) w któ­rym wytwa­rza się hie­rar­chia. Ryby z reguły są łagodne, jedynie gatunkom zamieszkującym przydenne partie wody mogą się spo­ra­dycz­nie narzu­cać (niegroźnie). Pre­fe­rują zbior­nik jasno oświe­tlony w którym obficie mogą rosnąć glony stanowiące ich podstawowy pokarm. Należy zapewnić tym rybom wydajną fil­tra­cję i napowietrzanie oraz lekki ruch wody. Ryby są bardzo wrażliwe na jakość wody i stopień jej zanieczyszczenia dlatego należy dokonywać częstych podmian wody (10-20%). Podłoże powinno być żwirowe z otoczakami i korzeniami jako dekoracją. Akwarium należy obsadzić dość dużą ilością roślin i dobrze natleniać. Pokrywa w akwarium jest obowiązkowa, gdyż ryby bardzo często wyskakują nawet przez niewielkie szczeliny.

W naturze Garra flavatra żywi się przeważnie glonami a w akwarium poza nimi należy podawać im pokarm suchy w pałeczkach, granulacie lub tabletkach zarówno roślinny jak i mięsny. Chętnie zjadają też pokarm mrożony i żywy, larwy owa­dów i rurecz­niki. Sporadycznie podajemy też im kawałki owoców
i warzyw takich jak: melon, ogórek, cukinia czy szpinak.

Rozmnażanie:
Garra flavatra jest rybą z rodziny karpiowatych która rozmnaża się również w akwarium. Do rozrodu dochodzi od maja do lipca. Należy przygotować specjalny zbiornik o pojemności około 80 litrów
i zapewnić w nim dość duży ruch wody. Ważne jest aby w akwarium znajdowały się kryjówki w postaci grot, rurek PCV i ceramicznych ozdób. Samice składają ikrę nad ranem, po czym należy odłowić rodziców
z akwarium. Po 24-30 godzinach pojawiają się małe rybki. Należy karmić je glonami i pierwotniakami.
Po tygodniu można podawać larwy solowca. Najważniejszą sprawą przy wychowywaniu narybku jest bardzo dobrze natleniona woda o stałej temperaturze i regularnych podmianach.
Inne ciekawe ryby akwariowe z rodziny karpiowatych to: Razbora klinowa, Kosiarka, Danio pręgowany, Brzanka sumatrzańska, Brzanka rekinia, Labeo i Karp Koi.

 

Galeria