Nazwa: Zwinnik Filigera, Promieniak białopłetwy

Nazwa łacińska: Prionobrama filigera

Rząd: Kąsaczokształtne (Characiformes)

Rodzina: Kąsaczowate (Characidae)

Pochodzenie: Ameryka Południowa

Wielkość: 6 cm

Usposobienie: Łagodne

Wielkość akwarium: > 60 cm

Temperatura wody: 23-29°C

Parametry wody: Miękka do średnio twardej, pH 6,0-7,5

Pokarm: Suchy, żywy, mrożony

Charakterystyka:
Prionobrama filigera zamieszkuje mniejsze strumienie i dopływy dorzecza Amazonki na terenie Ekwadoru, Kolumbii, Boliwii, Brazylii i Peru.
Ciało niemal przejrzyste, połyskujące perłowo w partii brzusznej. Płetwa grzbietowa trójkątna, płetwa odbytowa z silnie wydłużonym, wyraźnie białym pierwszym promieniem. Wszystkie płetwy oprócz ogonowej są przejrzyste. U nasady płetwy ogonowej znajduje się jaskrawoczerwona plama obejmująca większą część płetwy ogonowej. Dymorfizm płciowy słabo zaznaczony. Samice są nieco bardziej pękate. Dojrzałe samce mają delikatny ciemniejszy pasek na płetwie odbytowej tuż za białym promieniem.

Zwinnik Filigera jest spokojną i towarzyską rybą, w pierwszych dniach po wprowadzeniu do akwarium może być trochę nieśmiały. Najlepiej czuje się w grupie 6-8 przedstawicieli własnego gatunku. Jest bardzo aktywny, dużo pływa- głównie w toni wodnej, ale można go zaobserwować we wszystkich partiach zbiornika. Świetnie nadaje się do akwarium towarzyskiego z innymi gatunkami o podobnych wymaganiach. Nie należy trzymać go z agresywnymi dużymi rybami, ponieważ zwinniki mogą być przez nie zjedzone lub zastraszona. Może być hodowany razem z krewetkami i innymi małymi skorupiakami słodkowodnymi.

Wymaga częściowo zarośniętego akwarium, z pozostawionym wolnym miejscem do pływania. Mile widziane dekoracje z korzeni i kamieni oraz rośliny pływające. Jest dość elastyczny, jeśli chodzi o parametry fizyko-chemiczne wody, ale wrażliwy na zanieczyszczenie i słabe natlenienie, dlatego wskazana jest wydajna filtracja. Akwarium powinno być dobrze oświetlone.

W naturalnym środowisku żywi się drobnymi bezkręgowcami, pobieranymi z powierzchni wody. W akwarium chętnie przyjmuje żywe lub mrożone dafnie, larwy ochotki, rozwielitki i rureczniki. Akceptuje również suchą karmę w postaci płatków lub granulek.

Rozmnażanie:
Rozmnażanie w warunkach akwarium hobbystycznego nie jest trudne. Wymagany zbiornik tarliskowy o miękkiej i kwaśniej wodzie, z dużą ilością roślin drobnolistnych. Tarło dobywa się w grupie. Samica ikrę rozsiewa po dnie zbiornika. Po zauważeniu jajeczek, tarlaki należy odłowić, ponieważ chętnie zjadają ikrę. Młode wylęgają się 16-36 godzin później, a po 3-4 dniach zaczynają swobodnie pływać po zbiorniku w poszukiwaniu jedzenia. Maluchy można karmić pierwotniakami, a po kilku dniach wprowadzić rozdrobnione larwy owadów. Odchowanie narybku nie jest trudne, wymaga jedynie miękkiej wody, temperatury 25 – 30°C i pokrycia powierzchni wody roślinami pływającymi.

Galeria