Nazwa: Proporczykowiec czerwonopręgi

Nazwa łacińska: Aphyosemion striatum

Rząd: Karpieńcokształtne, zębokarpiokształtne, zębokarpie (Cyprinodontiformes)

Rodzina: Nothobranchiidae

Pochodzenie: Afryka

Wielkość: 4-6 cm

Usposobienie: Łagodne

Wielkość akwarium: > 60l

Temperatura wody: 23-27 °C

Parametry wody: Miękka do średnio twardej, pH 6,0=6,5

Pokarm: Żywy i mrożony

Charakterystyka:

Aphyosemion striatum czyli Proporczykowiec czerwonopręgi jest endemicznym gatunkiem, występującym naturalnie w dolnym dorzeczu Ogooué w Gabonie. Zamieszkuje spokojne, wieloletnie strumienie lasów deszczowych oraz wody stojące, takie jak rozlewiska i bagna. Preferuje siedliska o niezbyt przejrzystej wodzie i obfitej roślinności.

Ma silnie wydłużone, torpedowate ciało o niewielkiej głowie. Wszystkie płetwy, a szczególnie płetwa grzbietowa wydają się jakby ‘przesunięte” do tyłu. Dymorfizm płciowy silnie zaznaczony. Samice są nieco mniejsze i skromniej wybarwione od samców, mają tez mniej okazałe płetwy. Wzdłuż ciała samca ciała przebiegają wyraźne czerwone pasy, na które składają się ułożone i zlewające się ze sobą kropki. Pasy te występują również na płetwach, z tym, że są one jednolite (nie widać oddzielnych kropek), a obok czerwieni pojawiają się również pomarańczowe lub żółte obwódki. Całe ciało jest niebiesko- turkusowe lub zielonkawe. Wzory z kropek na ciele samicy są bardzo mało widoczne i często kończą się w połowie ciała, które sprawia wrażenie lekko przejrzystego.

Proporczykowiec czerwonopręgi jest spokojną, nieco nieśmiałą rybą, która może być trzymana w akwarium towarzyskim z innymi gatunkami o podobnych rozmiarach i usposobieniu. Ponieważ proporczykowce maja tendencję do podgryzania płetw , lepiej nie umieszczać ich w  jednym zbiorniku z weloniastymi . Najlepiej trzymać niewielka grupę haremową, składającą się z samca i 3-4 samic, ponieważ panowie potrafią toczyć ze sobą zacięte boje, kończące się nawet śmiercią słabszego z rywali. Z drugiej strony, zdarzają się hodowle w których dwa samce żyją ze sobą w idealnej harmonii, natomiast samice „przepychają się” między sobą, choć są to znacznie rzadsze przypadki. Ryby są bardzo aktywne,  głównie w ciągu dnia.

Akwarium dla tego gatunku nie powinno być zbyt wysokie, ponieważ w naturalnym środowisku zamieszkują raczej płytkie wody. Dla jednej grupy haremowej wystarczy już 60 litrów. Dno najlepiej wysypać piaskiem, dobrym rozwiązaniem jest położenie na dnie włókien torfu. Wskazana jest duża ilość drobnolistnej roślinności, a także kilka roślin pływających, które zacienią akwarium. Oświetlenie niezbyt intensywne.  Konieczna pokrywa, ponieważ ryby te lubią skakać. Nurt wody nie powinien być wyczuwalny. Wskazana dobra filtracja i regularne podmiany wody.

W naturalnym środowisku żywi się głównie wodnymi bezkręgowcami, na które poluje. W niewoli chętnie przyjmuje żywe lub mrożone pokarmy, takie jak: dafnia (rozwielitka), doniczkowce, larwy wodzienia, larwy komarów, oczliki i rureczniki. Pokarm suchy zjada bardzo niechętnie.

Ryba żyje od 2 do 3 lat.

Rozmnażanie:

Gatunek dość łatwy do rozmnażania. Aby zachęcić ryby do tarła, należy zapewnić im kwaśną i miękką wodę, oraz podnieść jej temperaturę o 2-3 stopnie. Ikra składana jest na mchu jawajskim lub na sztucznym substracie. Jedna para pozostawia codziennie do 30 jajeczek przez okres około dwóch tygodni. Wylęg następuje po mniej więcej 12 dniach. Przez pierwsze dni młode pochłaniają zawartość woreczków żółtkowych, potem należy je karmić dwa razy dziennie artemią. Narybek jest bardzo wrażliwy na pasożyty, dlatego należy szczególnie uważać na jakość wody i podawanych pokarmów. Tarło odbywa się blisko powierzchni wody lub przy dnie. Samiec intensywnie goni samicę, w dogodnym  momencie przysuwa się do niej i przytrzymuje swoimi płetwami (grzbietową i odbytową) wyginając charakterystycznie ciało. Następuje szarpnięcie i samica znosi jaja na liściach roślin lub w podłożu.

Galeria