Nazwa: Bass słoneczny, Słonecznica pstra

Nazwa łacińska: Lepomis gibbosus

Rząd: Okoniokształtne (Perciformes)

Rodzina: Bassowate (Centrarchidae)

Pochodzenie: Ameryka Północna

Wielkość: 30 cm

Usposobienie: Średnio agresywna, terytorialna

Wielkość akwarium: >240 l

Temperatura wody: około 20°C

Parametry wody: Średnio twarda, pH 6,5-7,5

Pokarm: Żywy, suchy i mrożony

Charakterystyka:
Pierwotnym środowiskiem tego gatunku są stawy i wolno płynące wody dorzecza Missisipi. W XIX wieku Bass słoneczny (Lepomis gibbosus) został introdukowany do Europy i obecnie można go spotkać zarówno w naturalnych, jak i hodowlanych zbiornikach. W Polsce zanotowano przypadki występowania w Odrze. Z powodzeniem trzymany jest także w oczkach wodnych i akwariach jako ryba ozdobna.

Ma silnie wygrzbiecone, spłaszczone po bokach ciało, przypominające dysk. W swoim rodzimym środowisku osiąga wielkość do 40 cm, w Europie rzadko przekracza 25 cm. W warunkach akwariowych karłowacieje i zazwyczaj dorasta tylko do 15 cm. Ceniony jest za interesujące ubarwienie. Jego ciało jest niebieskawe z oliwkowym grzbietem, pokryte okrągłymi pomarańczowymi plamami. Plamy te pokrywają również płetwy, a na pysku przechodzą w nieregularne, błyszczące paski. Płetwa grzbietowa dwuczęściowa, w przedniej części promienie przeobrażone w kolce. Mały, górnie skierowany otwór gębowy.

Płeć dość trudna do odróżnienia. Samce są zazwyczaj większe i bardziej kolorowe od samic.
Bass słoneczny jest dość terytorialny w stosunku do własnego gatunku, dlatego nie zaleca się trzymania kilku samców w jednym akwarium. Lubi również polować na niewielkie ryby, dlatego jako towarzystwo lepiej dobierać gatunki o podobnej wielkości. Zajmuje głównie dolne i środkowe partie zbiornika. Może być hodowana w nieogrzewanych akwariach, a także w oczkach wodnych. W tym pierwszym przypadku wymagany jest zbiornik o minimalnej pojemności 240 l na dorosłą parę. Lubi jasne oświetlenie oraz czystą, dobrze natlenioną wodę. Z reguły łatwo adaptuje się do środowiska o różnych parametrach.

Akwarium należy urządzić w ten sposób, aby znalazło się tam miejsce zarówno na roślinność, jak i sporo otwartej przestrzeni do pływania. Jako dekoracji można również użyć korzeni i płaskich kamieni. Dno najlepiej wysypać piaskiem lub drobnym żwirem o nieostrych krawędziach.

Najlepiej karmić bassy żywymi lub mrożonymi larwami owadów, chętnie jedzą też mięczaki oraz mięso ryb. Można przyzwyczaić je do suchej karmy, jednak nie daje ona gwarancji zdrowia ryb. Jeśli w zbiorniku nie ma roślin, od czasu do czasu należy urozmaicać dietę podając tabletki ze spiruliną.

Rozmnażanie:
W optymalnych warunkach nie powinno być problemów z rozmnożeniem tej ryby, choć częściej udaje się to w oczkach wodnych niż akwariach. Trze się sezonowo od maja do sierpnia. Samiec tego gatunku może odbywać tarło jednocześnie z kilkoma samicami. Aby zachęcić samicę do tarła, buduje gniazdo z piasku. Para następnie pływa wokół gniazda, po czym samica składa do tysiąca jaj. Następnie samiec pilnuje jaj,
z których po 7 dniach wylęgają się larwy. Po kolejnych 11 dniach narybek zaczyna swobodnie pływać w poszukiwaniu pożywienia. Młode należy karmić planktonem. Samice po opuszczeniu gniazda przez młode może od razu przygotowywać się do kolejnego tarła z tą samą lub inną partnerką.

Galeria