Nazwa: Przeźroczka indyjska

Nazwa łacińska: Parambassis ranga

Rząd: Okoniokształtne

Rodzina: Przeźroczkowate (Ambassidae)

Pochodzenie: Azja Południowo-Wschodnia; Indie, Tajlandia

Wielkość: do 6 cm

Usposobienie: Łagodne

Wielkość akwarium: > 60 l

Temperatura wody: 22-26°C

Parametry wody: pH7,2-8,2 GH 10-20°dGH

Pokarm: mrożony, żywy, suchy

Charakterystyka:
Przeźroczka indyjska swoją nazwę zawdzięcza budowie ciała, które jest zupełnie przezroczyste. Szkielet oraz organy wewnętrzne ryby widoczne są gołym okiem. Ciało ryby jest dosyć wysokie i bocznie spłaszczone. Płetwy mogą być przezroczyste jak i o lekkim, pomarańczowym zabarwieniu. Samce przybierają złoty odcień, podczas gdy ciała samic są raczej srebrzyste. U samca zauważalne są niebieskie akcenty na płetwie ogonowej i grzbietowej. Zamieszkują przestrzenie przydenne, mają spokojne usposobienie. Często barwi się je na różne kolory. Zaleca się hodować ryby w grupach liczących min. 6 osobników.

Akwarium powinno być nie mniejsze niż 60 litrów. Decydując się na roślinność, warto pamiętać, że ryby przepadają także za wolną przestrzenią do pływania. Woda powinna mieć odczyn obojętny. Podłoże akwarium powinno być ciemne. Mogą przebywać w akwariach wielogatunkowych, pod warunkiem, że współtowarzysze będą równie nieśmiali i spokojni. Źle czują się w towarzystwie energicznych i odważnych ryb.

Rybom należy podawać pokarm drobny żywy lub mrożony ( dafnie, oczlika, drobną larwę ochotki, cyklop) po przyzwyczajeniu będą spożywać też pokarm suchy.

Rozmnażanie:
Rozmnażanie powinno mieć miejsce w osobnym zbiorniku, który będzie odpowiednio mocno zacieniony. Dobrym rozwiązaniem będzie umieszczenie na dnie mchu oraz roślin drobnolistnych. Temperatura wody powinna wynosić ok. 28 °C. W tak przygotowanym zbiorniku trzymamy przez ok. 7 dni samicę i obficie karmimy pokarmami żywymi. Po tym czasie należy wpuścić do akwarium także samca. Do tarła powinno dojść rano następnego dnia. Po zauważeniu ikry tarlaki należy odłowić, gdyż mogą zjadać jaja. Do wylęgu dochodzi w ciągu 1-2 dni, a po następnych 3-4 zaczynają się poruszać. Ich wykarmienie jest niezwykle trudne, nie potrafią szukać pokarmu i zjadają tylko to, co samo wpadnie im do pyska. Mogą to być larwy widłonogów bądź mała artemia.

Galeria