Nazwa: Szklistniczek krągłopłetwy, Sum debauwi

Nazwa łacińska: Pareutropius debauwi

Rząd: Sumokształtne (Siluriformes)

Rodzina: Schilbeidae

Pochodzenie: Afryka

Wielkość: 8 cm

Usposobienie: Łagodne

Wielkość akwarium: > 100 l

Temperatura wody: 23-27°C

Parametry wody: pH 5,8- 6,8, miękka do średnio twardej

Pokarm: Żywy, suchy i mrożony

Charakterystyka:
Szklistniczek krągłopłetwy jest niewielką rybą ławicową, pochodzącą z dorzecza Konga. Zamieszkuje głównie mniejsze dopływy oraz tereny zalewowe, charakteryzujące się spokojnym nurtem wody i dużą ilością roślinności.
Gatunek ten posiada silnie wydłużone ciało o niewielkiej, zaokrąglonej głowie. Wokół pyska trzy pary krótkich wąsików. Ubarwienie srebrzysto- białe z dwoma czarnymi pasami przebiegającymi przez długość całego ciała. Płetwa ogonowa głęboko wcięta z ostro zakończonymi płatami. Młode osobniki często mylone z bardzo podobnym gatunkiem Pareutropius buffei.

Płeć trudna do rozróżnienia- samice są bardziej zaokrąglone i mają mniej wyraźne paski.
Pareutropius debauwi jest gatunkiem ławicowym, dlatego najlepiej trzymać go w grupach minimum 6-8 osobników. Świetnie radzi sobie sobie w zbiorniku towarzyskim wśród innych niedużych i spokojnych gatunków. Nie należy umieszczać go w akwarium z dużymi, agresywnymi rybami, ponieważ łatwo go zastraszyć. Bardzo aktywne, dużo pływają, głównie w toni i przy powierzchni wody.

Ryby te wymagają zbiornika zapewniającego zarówno otwarta przestrzeń do pływania, jak i spokojne miejsca osłonięte roślinnością Podłoże z piasku lub żwiru, najlepiej ciemnego. Światło niezbyt intensywne, najlepiej rozproszone przez rośliny pływające lub kawałki dryfującego drewna. Są bardzo wrażliwe na słabą jakość wody, wobec czego wymagają dobrego systemu filtracji. Zaleca się również regularne podmiany wody co dwa tygodnie.
Przedstawiciele tego gatunku w naturalnym środowisku żywią się głównie owadami, jednak w akwarium przyjmują większość dostępnych pokarmów. Można im dawać żywe lub mrożone larwy owadów, a także dobrej jakości suchy pokarm. Żerują zarówno w toni, jak i na dnie zbiornika. Zaleca się niezbyt obfite karmienie dwa razy dziennie.

Rozmnażanie:
Rozmnożenie sumów debuwai w domowym akwarium udaje się bardzo rzadko, jednak nie jest niemożliwe. Ryby te są rozpraszaczami rozrzucającymi jaja wśród drobnolistnej roślinności, dlatego konieczne jest akwarium tarliskowe gęsto obsadzone mchem jawajskim lub innymi roślinami o drobnych liściach i wodą o temperaturze 22-26°C . Do tarła należy wybrać dwie najgrubsze samice oraz najbardziej pokaźnego samca. Przed przeniesieniem do zbiornika tarliskowego ryby należy obficie karmić wysokiej jakości pokarmem.
Ikra składana jest najczęściej wczesnym rankiem i jednorazowo może to być do 100 jaj. Tarlaki najlepiej odłowić, ponieważ mogą zjadać ikrę. Młode wykluwają się po około 72 godzinach. Po wchłonięciu woreczków żółtkowych, narybek należy karmić drobnym, żywym pokarmem, takim jak larwy solowca lub nicienie mikro.

Ciekawostki:
Pareutropius debauwi jest rzadko importowanym gatunkiem i często bywa mylony z bardzo podobnym Pareutropius buffei, szczególnie, gdy mamy do czynienia z młodymi osobnikami. Dorosłe okazy odróżnia kilka cech. Po pierwsze, Pareutropius buffei posiada na ciele trzy wyraźne paski, podczas gdy Pareutropius debauwi ma jeden wyraźny pasek biegnący przez środek ciała i drugi mniej intensywny poniżej. Drugą, bardzo łatwą do zauważenia cech jest kształt płetwy ogonowej: u Pareutropius debauwi jest ona ostro zakończona, podczas, gdy płaty Pareutropius buffei są zaokrąglone i mają ciemne plamy na końcach.

Galeria