Nazwa: Wachlarek czarnopłetwy

Nazwa łacińska: Austrolebias nigripinnis

Rząd: Karpieńcokształtne, zębokarpiokształtne, zębokarpie (Cyprinodontiformes)

Rodzina: Strumieniakowate (Rivulidae)

Pochodzenie: Ameryka Południowa

Wielkość: 3-6 cm

Usposobienie: Dość agresywne

Wielkość akwarium: > 120 l

Temperatura wody: 17-20 °C

Parametry wody: pH 6,0-7,0 miękka do średnio twardej

Pokarm: Żywy, mrożony

Charakterystyka:

Wachlarek czarnopłetwy zamieszkuje wody sezonowe na trawiastych równinach południowej Brazylii, Urugwaju i Argentyny. Objawem przystosowania do tych warunków jest krótki cykl życiowy- w ciągu 8 do 12 miesięcy ryba osiąga dojrzałość płciową, składa jaja i umiera. Z kolei jaja mogą przetrwać w wodzie w błocie do 3 lat.

Ciało smukłe, podłużne z dużymi, wachlarzowatymi płetwami. Samce dorastają do 6 cm, natomiast samice zazwyczaj mają 3-5 cm. Całe ciało, z wyjątkiem spodniej części głowy, pokryte dużymi, cykloidalnymi łuskami. Płetwa ogonowa zaokrąglona. Płetwa grzbietowa duża, zaokrąglona na końcu. Płetwa odbytowa tej samej wielkości i kształtu, co płetwa grzbietowa. Samce mają ubarwienie ciemno- szare do czarnego, ciało pokryte rzędami jasno niebieskich kropek. Samice są jasnobrązowe z ciemnymi kropkami, które czasem zlewają się ze sobą tworząc pasy. Płetwy samic są przejrzyste.

Austrolebias nigripinnis  jest gatunkiem dość agresywnym, najlepiej czującym się w akwarium jednogatunkowym. W małym zbiorniku najlepiej hodować grupę haremową, składająca się z samca i 2-3 samic, w większym zbiorniku można trzymać kilka samców, zachowując jednak proporce 2-3 samice na 1 samca.

Ryba ta nie ma zbyt wygórowanych wymagań, co do wody i dobrze aklimatyzuje się w różnych warunkach, jedyne, na co należy uważać, to stabilność parametrów. Akwarium powinno być raczej szerokie niż głębokie, ustawione w nasłonecznionym miejscu. Ogrzewanie nie jest konieczne. Dno najlepiej wyłożyć torfem i obsadzić zbiornik drobnolistnymi  roślinami.

Gatunek ten należy karmić wyłącznie żywymi pokarmami, takimi jak larwy komara, rozwielitki, tubifexy czy inne małe owady. Czasami przyjmuje też bardzo rozdrobnioną wątróbkę lub mięso kurczaka. Suche pokarmy dla ryb przyjmuje bardzo niechętnie i tylko w ostateczności.

Rozmnażanie:

Wachlarek czarnopłetwy trze się w grupie 20-30 osobników z przewagą samic. Najłatwiejszym sposobem jest umieszczenie na dnie zbiornika z torfem, do którego ryby będą składać ikrę. Po tygodniu od tarła cały torf należy zawinąć  w gęstą siatkę, delikatnie odcisnąć z wody i przełożyć do plastikowego woreczka. Po upływie 6-20 tygodni torf z woreczka zalewamy wodą o temperaturze 18-20°C. Młode wylęgają się po około 1 godzinie. Maluchy rosną szybko i są bardzo żarłoczne.