Choroby ryb akwariowych - Choroba kwasowa

 

Choroba kwasowa

08 lut 2016, Posted by admin in Choroby ryb, Choroby wywołane niekorzystnymi czynnikami środowiska

Choroba kwasowa jest następstwem hodowania ryb w wodzie o zbyt niskim pH. Występuje najczęściej po przeniesieniu ryb wymagającej wody twardej, lub o obojętnym odczynie do wody miękkiej i kwaśnej.

Źródła choroby i czynniki sprzyjające jej wystąpieniu
Źródłem choroby jest niewłaściwy dla danego gatunku odczyn wody. Czasami chorują również ryby przebywające w wodzie słabo kwaśnej, lecz przez długi okres. Przyczyną mogą być też duże wahania pH w akwarium spowodowane zbyt dużą ilością roślin i intensywnym oświetleniem.

Objawy
Objawy są różne, zależnie od tego, czy zakwaszenie i zmiana miękkości wody następuje stopniowo, czy też jest to zmiana nagła. Jeśli zakwaszenie wody przebiega stopniowo, ryby stają się apatyczne, lękliwe i niechętnie pływają, ale dość długo nie tracą apetytu. Nie występują poza tym żadne widoczne symptomy, czasem tylko następuje lekkie zmętnienie skóry. Czasami można też zaobserwować zszarzenie lub nienaturalne pociemnienie skrzeli. Pojedyncze śnięcia następują po dłuższym działaniu czynnika. Ryby do końca zachowują naturalne barwy i sną w naturalnej pozycji. Mają przy tym często mocno zaciśnięte otwory gębowe i pokrywy skrzelowe. W przypadku nagłej zmiany pH wody, ryby próbują wyskoczyć z akwarium, wykonują szybkie, nerwowe ruchy i pływają bokiem. W końcu występują u nich drgawki i w krótkim czasie następuje śmierć.

Leczenie
Należy stopniowo, bez gwałtownych zmian, doprowadzić do właściwego pH wody. Podwyższyć pH wody można przez dodanie do niej odpowiedniej ilości kwaśnego węglanu wapnia lub dwutlenku węgla. Można również stopniowo podmieniać wodę w akwarium na odstałą wodę o odczynie obojętnym.

Zapobieganie
W celu zapobiegania chorobie kwasowej należy dostosować parametry wody do hodowanych w akwarium gatunków, a także regularnie kontrolować jej pH.

Literatura:
J. Antychowicz „Choroby ryb akwariowych”, Warszawa 1990, s.39-40.
A. Sieniawski „Jak zostać akwarystą”, Warszawa 2002, s. 145.
J. Jakubowski, J. Ring „Ryby w akwarium”, Warszawa 1988, s.147.Dodaj komentarz - wszystkie pola muszą zostać wypełnione