Nazwa: Gurami całujący

Nazwa łacińska: Helostoma temminkii

Rząd: Okoniokształtne

Rodzina: Guraminowate (Osphronemidae)

Pochodzenie: Tajlandia, Jawa, Sumatra, Borneo

Wielkość: do 15 cm w akwarium a w naturze do 20 cm

Usposobienie: łagodne

Wielkość akwarium: > 240 l

Temperatura wody: 24-28°C

Parametry wody: pH 6,5-7,5 GH 5-16°dGH

Pokarm: suchy, żywy i mrożone

Charakterystyka:
Gurami całujące to intrygująca ryba pochodząca z Azji, zamieszkująca Jawę, Borneo, Tajlandię i Sumatrę. Spotyka się ją w kanałach i na mokradłach, występuje zarówno w wodach przejrzystych, jak i zarośniętych, w towarzystwie korzeni i roślinności wodnej. Osobniki dorastają w naturze do 30 cm, natomiast
w akwarium do 20 cm długości. Ich ciała są bocznie spłaszczone. Występują w odmianie zielonej oraz częstszej, białoróżowej, z przezroczystymi płetwami. Płetwy piersiowe są zaokrąglone, nisko położone. Płetwa grzbietowa i odbytowa są bardzo długie, a ostatnie promienie silnie wydłużone. Ciała ryb są dość wysokie. Cechą najbardziej charakterystyczną są usta z mięsistymi, dużymi wargami, które zasłaniają zęby. To im gatunek zawdzięcza swoją nazwę. Osobniki, chcąc np. zeskrobać glony ze skały, zachowują się
w sposób, jaki przypomina całowanie. Do „całowania” dochodzi również między rybami, jest to proces służący ustaleniu panującej hierarchii. Płeć nie jest możliwa do określenia poza okresem tarła. Samice są w tym okresie wyraźnie grubsze. Jak wszystkie gurami posiadają labirynt, który pozwala im na oddychanie również powietrzem atmosferycznym. Zajmują środkową i powierzchniową część zbiornika. Są rybami spokojnymi i dobrze nadają się do akwarium towarzyskiego innymi dużymi i wytrzymałymi gatunkami. Mimo, że w naturze gurami nie żyją w stadzie, to w dużym akwarium można trzymać kilka sztuk. W małym istnieje ryzyko, że silniejsze samce będą próbowały wyeliminować konkurencję. Żyją przeciętnie 6-8 lat, ale w sprzyjających warunkach potrafią dożyć nawet do 20 lat.

Dorosłe Gurami całujące wymagają dość dużo przestrzeni. Zbiornik powinien mieć ok.120-150 cm długości. Delikatne rośliny zostaną dość szybko zjedzone, w związku z tym lepiej jest wyposażyć akwarium we florę o mocniejszych liściach. Sprawdzą się również sztuczne rośliny. Dobrym pomysłem będą kawałki skały oraz korzenie, z których osobniki chętnie zjadają glony. Są odporne na różne parametry wody, preferują temperaturę 24-28°C, twardość
5 – 16 ºdGH. Ważne jest, by temperatura otoczenia była zbliżona do temperatury wody. Gurami całujące pobiera tlen znad powierzchni wody i przy różnicach temperatur zachodzi ryzyko przeziębienia. Z tego też powodu warto zastosować pokrywę. Mimo, że są bardzo odpornymi rybami wymagają dobrej filtracji
i regularnych podmian wody.

Gurami całujące nie mają szczególnych wymagań w kwestii wyżywienia. Spożywają praktycznie każdy rodzaj pokarmu. Preferują pokarm taki jak glony, zooplankton oraz suchy pokarm roślinny.

Rozmnażanie:
Rozmnażanie tego gatunku może być kłopotliwe ze względu na trudności w rozróżnieniu płci. Osobniki należy hodować do momentu osiągnięcia dojrzałości. Samica w okresie tarła będzie zaokrąglona w części brzusznej. Ze względu na fakt, iż samica rozrzuca ikrę wśród roślin, a lekkie jaja unoszą się w toni wodnej, nie ma szczególnych wymagań dla środowiska tarliskowego. Zdecydowanym atutem może być bogata roślinność. Zaloty rozpoczyna samiec, który pływa wokół samicy z wyprężonymi płetwami. Kiedy samica jest gotowa, rozpoczyna się taniec godowy w czasie którego ryby wzajemnie uderzają się ogonami. Między osobnikami dochodzi do wielokrotnych aktów tarła, po których samica może rozrzucić nawet 2 000 jaj.
Po zauważeniu ikry dorosłe ryby należy odłowić, gdyż mogą zjeść jajeczka. Wylęg powinien nastąpić po 1-2 dniach, a po 3 następnych narybek swobodnie pływa. W tym okresie można karmić młode mikro pokarmami. Woda w zbiorniku z narybkiem powinna być bardzo dobrze natleniona, ponieważ nie mają one jeszcze wykształconego narządu labiryntowego.

Galeria