Nazwa: Modrook słoneczny

Nazwa łacińska: Pseudomugil furcatus

Rząd: Aterynokształtne

Rodzina: Pseudomugilidae

Pochodzenie: Papua-Nowa Gwinea

Wielkość: do 6 cm

Usposobienie: łagodne

Wielkość akwarium: > 50 l

Temperatura wody: 24-28 °C

Parametry wody: pH 7,0-8,0 GH 5-10° dGH

Pokarm: drobny suchy, mrożony i żywy

Charakterystyka:
Pseudomugil furcatus, znany też po nazwą Modrook słoneczny, to słodkowodna ryba pochodząca
z Nowej Gwinei. Jest gatunkiem endemicznym. Zamieszkuje strumyki oraz rzeki południowej części wyspy. Ciało tej ryby jest oliwkowo beżowe, a płetwy są żółto obrzeżone. Płetwa ogonowa jest dodatkowo obrzeżona na czarno. Nazwa tej ryby pochodzi od intensywnie niebieskiej tęczówki oka. Osobniki dorastają do 6 cm długości. Samce są jaskrawiej ubarwione, a ich wydłużona płetwa grzbietowa odróżnia je od samic. Są od nich również odrobinę większe. Dodatkowo samice mają przeźroczyste płetwy brzuszne i piersiowe.

Jako ryby ławicowe, w warunkach hodowlanych najlepiej czują się i zachowują w stadach składających się z min. 8-10 osobników (wskazana przewaga samic), są wówczas bardziej aktywne i śmiałe. W mniejszych grupach ryby te łatwo dają się zastraszyć większym i aktywniejszym gatunkom. Nie są agresywne i nie rywalizują o pożywienie. Aby przybliżyć rybom naturalne warunki, dobrze jest umieścić je w większym zbiorniku (min. 60 cm długości), ozdobionym korzeniami i roślinnością. Dobrym rozwiązaniem będzie zacienienie akwarium roślinami pływającymi. Woda powinna być średnio twarda o odczynie obojętnym (pH 7.0 – 8.0). Gatunek źle znosi zanieczyszczenia i wahania stanu wody, nie powinno się zatem umieszczać ryb w świeżo założonym akwarium. Należy zapewnić wyczuwalny prąd wody w zbiorniku. Pseudomugil Furcatus może być hodowany w jednym środowisku z innymi gatunkami rodziny tęczanek o spokojnym usposobieniu.

Nie ma specjalnych wymagań, co do pożywienia. Ryby przyjmują pokarm suchy i martwy, najchętniej spożywają pokarm żywy.

Rozmnażanie:
Przez krótki żywot oraz obniżoną płodność rozmnażanie tego gatunku jest dosyć trudne. Na jednego samca powinny przypadać co najmniej 2 samice. W dużym, wyposażonym w mech zbiorniku, dorosła kolonia ryb ma szansę się rozmnożyć. Okres inkubacji jaj trwa ok. 21 dni. Narybek żywi się mikro pokarmem, larwami artemii i mikro nicieniami. Gatunek można rozmnożyć również poprzez odłowienie odpowiedniej ilości samców i samic do mniejszego zbiornika wyposażonego w filtr gąbkowy i dużą ilość mchu. W temperaturze 26-28 °C zwiększy prawdopodobieństwo tarła. Zauważoną ikrę należy
umieścić w osobnym zbiorniku. Ryby rozrzucają ikrę i nie troszczą się o narybek.

Galeria