Nazwa: Trąbonos, Mruk Petersa

Nazwa łacińska: Gnathonemus petersii

Rząd: Kostnojęzykokształtne

Rodzina: Mrukowate (Mormyridae)

Pochodzenie: Dorzecze Nigru i Kongo w Afryce Środkowej i Zachodniej (Nigeria, Kamerun i Demokratyczna Republika Konga

Wielkość: W naturze 35cm a w akwarium nie przekracza 25cm

Usposobienie: Łagodne. Agresywne tylko dla swojego gatunku w małej grupie.

Wielkość akwarium: > 450 l

Temperatura wody: 24-30°C

Parametry wody: pH 5,0-8,0 GH 5-15°dGH

Pokarm: różnorodny żywy a także suchy i mrożony

Charakterystyka:
Pochodzący z Afryki gatunek o charakterystycznym kształcie pyska „Trąba”, której zawdzięcza swoją potoczną nazwę, umieszczona jest pod jamą gębową. Trąbonos zwykle ma ciemny, jednolity kolor. Te ryby akwariowe osiągają do 25 cm długości.

Mruk Petersa wytwarza wokół siebie słabe pole elektryczne dzięki specjalnym tkankom umiejscowionym na ogonie. Każdy osobnik posiada również receptory pozwalające mu na odbieranie sygnałów wysyłanych przez inne ryby. Dzięki temu niezwykłemu dostosowaniu się Trąbonosy mogą wykrywać ruchy wokół siebie i poruszać się w ciemności szukając w ten sposób pożywienia i będąc w stanie wyczuwać obecność drapieżników. Narządy wysyłające i odbierające fale elektryczne służą tym rybom również do komunikacji między sobą, między innymi w okresie tarła – by poinformować o swojej płci. Jest to również jedyny sposób na rozpoznanie płci tych ryb przez człowieka – nie ma bowiem żadnych zewnętrznych różnic.

Trąbonosy trzymane w małej grupie mogą być agresywne w stosunku do siebie, ale trzymanie więcej niż trzech osobników wpływa pozytywnie na rozproszenie zachowań agresywnych.

Gatunek ten potrzebuje akwarium o słabym oświetleniu – jest to ryba nocna, dlatego nie może mieć dopływu zbyt silnego światła. Dekorację mogą stanowić kamienie czy korzenie lub rośliny. Ważne jest jednak, żeby nie miały żadnych ostrych krawędzi. Trąbonos może poranić sobie „trąbę” o wszelkie ostre przedmioty, co może skutkować niemożliwością przyjmowania pożywienia.

Podłoże powinno być najlepiej piaszczyste. Trąbonosy przyjmują większość pokarmów wszelkiego rodzaju. Najchętniej jednak zjadają pokarmy żywe.

Rozmnażanie:
Rozmnażanie w akwarium nie jest możliwe ze względu na zakłócanie elektrycznych sygnałów płciowych.

Ciekawostki:
– Mruk ma relatywnie dużą objętością mózgu (móżdżek rozwinął się znacznie, przykrywając od góry pozostałe części mózgu). Proporcja objętości mózgu do masy ciała jest większa niż u ludzi.
– W kilku krajach jak Niemcy czy Stany Zjednoczone Trąbonosy są wykorzystywane do biomonitoringu ujęć wody pitnej wykrywając śladowe ilości ołowiu i trójchloroetylenu. Jest to gatunek bardzo wrażliwy na zmiany parametrów wody a szczególnie na jej zanieczyszczenie. Przy stopniowo pogarszających się parametrach wody ryba zwiększa emisję impulsów elektrycznych informując o zwiększającym się stresie wywołanym zanieczyszczeniem wody. W akwarium bardzo niekorzystnie na jego zdrowie wpływa podwyższone stężenie związków azotowych i z tego powodu nie zaleca się hodowania tych ryb w akwariach. Jeśli już decydujemy się na ich hodowlę to musimy zapewnić im duży zbiornik i cotygodniowe podmiany wody. Trąbonosy są również bardzo wrażliwe na leki stosowane powszechnie w akwarystyce, dlatego przed rozpoczęciem leczenia należy ryby te przenieść do innego zbiornika.

Galeria