Nazwa: Zmienniak plamisty – Platka

Nazwa łacińska: Xiphoporus maculatus

Rząd: Karpieńcokształtne

Rodzina: Piękniczkowate (Poeciliidae)

Pochodzenie: Meksyk, Gwatemala oraz część Hondurasu

Wielkość: samiec 6 cm, samica 8 cm

Usposobienie: łagodne

Wielkość akwarium: > 60 l

Temperatura wody: 23 -25°C

Parametry wody: pH 6,5-8,0 GH 12-20°dGH

Pokarm: suchy, żywy i mrożony

Charakterystyka:
Zmienniak plamisty, inaczej zwany Platką bądź Platynką, występuje naturalnie w Meksyku, Hondurasie
i Gwatemali. Ta słodkowodna ryba żyje w tamtejszych rzekach i strumykach. W hodowlach powstało bardzo dużo jej odmian. Samice w wieku dojrzałym osiągają do 7-8 cm długości, samce zaś tylko 6 cm. Ubarwienie tych ryb zależy od hodowanej odmiany; mogą być pomarańczowe, czerwone, czarno czerwone, niebieskie etc. mogą też występować różne typy płetw. Odmiana dzika jest oliwkowa
z niebieskim połyskiem łusek. Samce różnią się od samic nie tylko rozmiarem, lecz również płetwą odbytową, która jest przekształcona w gonopodium (narząd rozrodczy). Samice są natomiast bardziej krępe.

Mają spokojne usposobienie i nie stwarzają konfliktów z innymi gatunkami podczas przebywania
w jednym środowisku. W przeciwieństwie do innych piękniczkowatych np. molinezji, w dobrych warunkach tolerują nawet samców własnego gatunku, choć najlepiej trzymać je w proporcjach 1 samiec na 3 samice. Jeśli umieścimy je w jednym akwarium z mieczykami lub zmienniakami wielobarwnymi, mogą się z nimi krzyżować. Pływają głównie w środkowej części akwarium, uwielbiają tez kryjówki tuż pod powierzchnią wody.

Zmienniak plamisty nie wymaga bardzo dużego zbiornika, szacuje się, że wystarcza 7 litrów na jednego dorosłego osobnika. Akwarium powinno mieć min. 60 cm długości i posiadać dużo wolnej przestrzeni do pływania, jednocześnie warto mieć na względzie, iż Zmienniaki plamiste przepadają za gęstą roślinnością. Przy hodowli tych ryb warto zdecydować się na twardą wodę o obojętnym odczynie (6,5-8,0 pH). Wymagają dobrego oświetlenia.

Gatunek ten pozostawia dowolność w kwestii pokarmu. Platki żywią się zarówno żywym, mrożonym jak
i suchym pokarmem, urozmaicanym czasami liściem sałaty lub glonami. Zdarza się, że podskubują rośliny, nie powodują natomiast większych strat.

Rozmnażanie:
Zmienniak plamisty jest rybą jajożyworodną, a jej rozmnażanie jest bardzo proste. Wystarczy, że samiec i samica znajdą się w jednym środowisku. Wskazane jest, by na jednego samca przypadało kilka samic, ponieważ zaloty są bardzo nachalne i mogą się zakończyć zagonieniem samicy. Po dojściu do zapłodnienia wewnętrznego i trwającej 4-6 tygodni ciąży, pojawia się narybek. Oznaką zbliżającego się porodu jest powiększanie się plamy ciążowej, która znajduje się w tylnej części brzucha. Narybek ma zazwyczaj około 5 mm, jednak zależy to od liczebności miotu- im więcej rybek, tym są mniejsze. Dorosłe osobniki zjadają swoje dzieci, jeśli nie są one wystarczająco szybkie i sprytne. Wyściełanie dna akwarium mchem zapewni młodym rybom schronienie w tym okresie. Samica może urodzić do 80 potomków, które należy karmić 2-3 razy dziennie mikropokarmem.

Pozostałe ciekawe gatunki z rodziny piękniczkowatych: Gupik pawie oczko, Mieczyk Hellera, Gupik Endlera, Molinezja czarna (ostrousta).

Galeria